Hệ thống cửa hàng cheapstore trên toàn quốc

Hà Nội
SHOWROOM 1: Số 281 Giáp Nhất
Số 281 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
✆ Hotline: 0886 624 624
SHOWROOM 2: Số 278 Kim Mã
Số 278 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
✆ Hotline: 0886 624 624
SHOWROOM 3: Số 98 Mai Dịch
Số 98 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
✆ Hotline: 0886 624 624
TP. Hồ Chí Minh
SHOWROOM 4: Số 139 Hòa Hưng
Số 139 Hòa Hưng, phường 12 quận 10 TP.HCM
✆ Hotline: 0399 917 384